KALİTE

İSİG Politikamız

Kuruluşumuz, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar ışığında, riskleri en aza indirecek önlemleri alarak, çalışma ortamlarını sağlıklı ve güvenli hale getirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser